• 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg
  • Různé

MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

40. výročí naší školky

40 let MŠ Preciosa – Studánka

V tomto školním roce je pro nás nejdůležitější událostí 40. výročí otevření naší mateřské školy.  9.ledna 1979 byla slavnostně přestřižena páska a tímto aktem byl zahájen provoz nové mateřské školy tehdy pro 120 dětí.

Se stavbou této školy, která byla zařazena do akce Z, se započalo v roce 1975. Celkové náklady činily 2,4 mil. korun. Investorem byl MěNV. Dále se podílely závody a podniky jako Severka Cvikov, Státní statek, STS, Perníkárna, Severočeské dřevařské závody a Preciosa. Tyto závody měly pak zajištěny pro děti svých zaměstnanců určitý počet míst. Budovu převzal závod Preciosa jako svou závodní mateřskou školu. Ředitelkou byla pověřena paní Irena Drahošová.

V průběhu čtyřiceti let nastaly také velké změny. Z důvodu menšího počtu dětí v našem městě se snížila kapacita na 65 dětí. Počet tříd se snížil na tři a z volné třídy jsme vytvořili tělocvičnu pro tělovýchovné chvilky. Prostorné třídy jsme neustále vybavovali novým nábytkem a hračkami. Kapacita se přibývajícími dětmi zvedla na 75 dětí, ale ani to později už nestačilo.

Školní rok 2012/13 znamenal velký zlom. Mezi Městským úřadem a Preciosou došlo k dohodě o bezúplatném převodu MŠ do majetku města. Od 1. ledna 2013 se v rámci jedné příspěvkové organizace začala provozovat dvě odloučená pracoviště pod názvem MŠ Studánka.

Naše město v dubnu 2014 podalo žádost v 60. výzvě OPŽP o finanční podporu na projekt Snížení energetické náročnosti budovy. Projekt byl schválen a začalo se s opravami. Byly vyměněny okna, zateplena střecha i budova v celkových nákladech 3,819 mil. Kč. Během 4 měsíců byla naše budova k nepoznání.

V září 2015 školka také zahájila provoz své kotelny. Do sklepních prostor byly instalovány dva plynové kotle. V červenci 2016 se pracovalo na výměně radiátorů v horním patře a o rok později i v dolním patře.

Další výraznou změnou prošla i naše zahrada. Na podzim roku 2015 byla dokončena realizace na základě dotace OPŽP a podílu města v celkové částce 1,5 mil. Kč. Děti dostaly dárek v podobě přírodní zahrady a nového vybavení dřevěnými prvky.

Změn bylo ještě více a na zlepšení prostředí školky se každý rok pracuje.

12. ledna 2019 od 14.00 hodin v MŠ Studánka U Školy proběhne setkání všech našich bývalých kolegyn i našich pozvaných hostů, aby se přesvědčili, že náš kolektiv se snaží neustále vytvářet krásné a milé prostředí, do kterého se děti každý den velmi těší.

Program na LEDEN 2019

7.1. – Tři králové v MŠ – nejstarší děti chodí po třídách představovat tři krále

23.1. - Zimní sportovní hry – dopolední zápolení v pěti disciplínách na sněhu (podle sněhových podmínek se termín může změnit)

29.1. – „Pomáháme ptáčkům“ – dopolední ekoprogram s výrobou lojových koulí pro ptáčky – ve všech třídách

1.2. – pololetní prázdniny – provoz omezen na dvě třídy

Program na PROSINEC 2018

5.12. – připravujeme „Čertí školku“ – prosíme rodiče o oblečení dětí do černých nebo červených věcí, aby se z dětí v tento den stali malí čertíci. Také přijde na návštěvu Mikuláš s čerty – do I. třídy posíláme pouze Mikuláše a do II., III. a IV. třídy přijdou i čerti – od 9.30 hodin (podle přání rodičů).

6.12. – Návštěva předškoláků v knihovně

12.12. - Vánoční besídka  pro rodiče od 15.00 hodin ve I.a II.třídě. Po dětském vystoupení si posedíme, popovídáme a rádi ochutnáme trochu cukroví od maminek.

13.12. – Vánoční besídka  pro rodiče od 15.00 hodin v III. a IV.třídě. Po dětském vystoupení si posedíme, popovídáme  a rádi ochutnáme trochu cukroví od maminek

18.12. – Vánoce pro zvířátka – společně se vypravíme do lesa, kde připravíme i zvířátkům vánoční stromeček plný dobrot - prosíme o suchý chleba, mrkev, jablíčka apod.

 Od 24.12. – 31.12.2018 je mateřská škola uzavřena.

Otevíráme 2.1.2019

Program na LISTOPAD 2018

22.11. – Pečeme  perníčky ve všech třídách  (celé dopoledne)

23.11. – Zdobíme ve všech třídách perníčky (celé dopoledne)

28.11. – Vánoční jarmark pro rodiče – na chodbě MŠ – od 12.00 hodin. Bude připravena prodejní výstavka vánočních výrobků dětí i personálu. Prosíme rodiče o pomoc – protože máte i vy šikovné  ruce, přivítáme každý váš vánoční výrobek do našeho prodeje. Výrobky budeme také prodávat 1.12. na náměstí při  rozsvěcování stromečku. Výtěžek z akce ponecháme opět na  Den dětí.

Prosíme rodiče o 110 Kč (během listopadu) na dárek pro vaše děti, který si na vánočních besídkách odnesou domů.

Pro špatné počasí měníme termín našeho "Dýňobraní"

Vážení rodiče!!!

Pro špatné počasí naši akci „Dýňobraní“ a kouzelnou zahradu přesouváme na středu 31.10. 2018 od 17. hodin.

Pokud máte dýničky již připravené a vydlabané, přineste je zítra do školky, my je budeme chodit večer zapalovat. Ve středu si je pak všichni zapálíte sami. Každý rok končíme se zapalováním na dušičky – 2.11.

Děkujeme za pochopení.                                                      Kolektiv MŠ

ZÁPIS do MŠ

Zápis dětí na školní rok 2018-2019 se bude konat 14. května 2018 od 9:00 - 12:00 hodin a od 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Studánka – Liberecká 76.

Sebou přineste Žádost o přijetí, doklad o pravidelném očkování dítěte a občanský průkaz. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Ve čtvrtek 28. 9. 2017 je Státní svátek. MŠ je uzavřena !!!

V pátek 29.9. 2017 má Základní škola vyhlášené ředitelské volno. Nebude v provozu ani kuchyň, tudíž v tento den nemáme pro děti zajištěnou stravu. Pro přihlášené děti na tento den jsme zajistili provoz v MŠ Liberecká.

Naše MŠ bude v tento den uzavřena !!!

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná ve čtvrtek 15.6.2017 od 15.00 hodin v naší mateřské škole.

ZÁPIS do MŠ

Zápis do Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí se koná 11. května 2017 od 9,00 do 15,00 hodin

Podle novely školského zákona č.178/2016 Sb. dochází k zavedení

povinného předškolního vzdělávání pro děti, které do 31.8. 2017 dovrší 5 let .

V tento den se dostavte do MŠ Liberecká k paní ředitelce Bc. B. Šimonové, kde vyplníte Žádost o přijetí. Také máte možnost si oba doklady (Žádost + Doklad o očkování) stáhnout z našich stránek a vyplněné přinést rovnou k zápisu.

Prázdninový provoz

ŠKOLNÉ

Nezapomeňte si zrušit nebo přerušit trvalý příkaz ve své bance na školné na měsíc červenec a srpen 2016. V červenci, pokud bude vaše dítě chodit do MŠ, se bude platit školné Kč 25/na den (pouze hotově). Pokud se odhlásíte na tento měsíc – školné neplatíte.

Školné na srpen (náhradní prázdninová školka) v MŠ Liberecká - Kč 25/na den a stravné Kč 32/na den. Vše se bude vybírat pouze hotově.

STRAVNÉ

Po dobu prázdnin – pokud vaše dítě nebude chodit – stravné se neplatí. Při docházce vašeho dítěte si ponechte trvalý příkaz. Naše MŠ Studánka U Školy bude zavřená od 1.8. -31.8. 2016. Po tuto dobu můžete využít MŠ Studánku Liberecká, která bude po celý srpen otevřená. Žádosti o prázdninovou školku si můžete vyzvednout u zástupkyně ředitelky I. Psigodové. Prosíme o odevzdání do konce května.

Úvodní

Dobrý den, vítáme vás na stránkách naší Mateřské školky, která je pokračovatelkou 1. MŠ Preciosa. Dnem 1.1.2013 došlo k převodu pod MŠ Studánka, která je zřízena městem Jablonné v Podještědí.