• 1_07.jpg
 • 1_26.jpg
 • 1_30.jpg
 • 2_04.jpg
 • 2_18.jpg
 • 2_24.jpg
 • 2_35.jpg
 • 3_03.jpg
 • 3_05.jpg
 • 3_12.jpg
 • 4_02.JPG
 • 4_16.JPG
 • 4_36.JPG

MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

Informace pro rodiče k nástupu 25.5.2020 na MŠ Studánka U Školy

Informace pro rodiče k nástupu 25.5.2020 na MŠ Studánka U Školy

/ manuál pro bezpečnost vašich dětí a zaměstnanců  MŠ /

1/  MŠ se otevírá 25. 5. 2020  od 6,00  do 15,45 hod.

2/ Zákonný zástupce při nástupu dítěte předá vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.

3/ Do MŠ budete vstupovat vždy po jednom – jeden zákonný zástupce + dítě. Zákonný zástupce je povinen nasadit si v MŠ roušku.

4/ Ve vstupním vestibulu vám bude měřena teplota a zapsána do tiskopisu pro každé dítě.

5/ Před vstupem do šatny je každý / rodič i dítě/  povinen použít desinfekci na ruce.

6/ V šatnách se můžou potkat pouze dvě dvojice, ostatní vyčkají venku.

7/ Rodič nesmí vstoupit dál než do prostor šaten, platí zákaz vstupu do tříd.

     Do I. třídy budou rodiče předávat děti pouze ze šatny.

    Do II. třídy budou rodiče předávat děti ze vstupní chodby – na učitelky si zazvoníte.

    Do III. a IV. třídy budou rodiče předávat děti u schodů – na učitelky si zazvoníte.

8/ Po předání nebo vyzvednutí dítěte musí zákonný zástupce ihned opustit celý areál MŠ .

9/ Děti nesmí do MŠ nosit žádné hračky z domova / plyšáky, auta, panenky, knihy apod./.

10/ Až do konce školního roku se nekonají žádné hromadné akce (výjimkou bude za určitých podmínek rozloučení s předškoláky - na zahradě MŠ)

11/ Po příchodu provádí učitelka ranní filtr – dítě si musí ihned umýt ruce, vizuální kontrola dítěte, toto bude probíhat během celého dne.

Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé!  

Rodič předává dítě pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění, ani žádnými jinými obtížemi (průjem, bolesti břicha, infekční onemocnění, vyrážka apod.)

U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu /nebo čestné prohlášení s okopírovanou zprávou o alergické léčbě/.

Bez této zprávy není možné, aby dítě bylo přijato do kolektivu !!!

Respektujte, prosím tato pravidla. Jejich dodržováním chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pracovníky mateřské školy. Provoz bude po celou dobu omezen z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců ohrožených skupin.