• trida2_10.jpg
 • trida2_19.jpg
 • trida2_28.jpg
 • trida3_06.jpg
 • trida3_07.jpg
 • trida3_14.jpg
 • trida3_29.jpg
 • trida4_06.jpg
 • trida4_08.jpg
 • trida4_30.jpg

  Ovocný den

  phoca thumb m trida2 19Dnes musíme poděkovat všem rodičům za příděl ovoce a dobrůtek z ovoce, které děti přinesly do MŠ. Povídali jsme si o ovoci, pojmenovávali ho, hráli jsme si hry, ochutnávali a poznávali podle chutě, samy jsme si vytvářeli dobrůtky (špízy, tousty, šťávu, ježečky). Také nechyběla naše čokoládová fontána, kde jsme ovoce namáčeli - to byla mňamka . Zbyly nám jablíčka na křížaly, které budeme sušit během celého týdne. Teď budeme vytvářet z papíru ovocné stromy, jablíčka a kompoty.

  Pokračovat ve čtení

  Co nás čeká v ŘÍJNU 2017

   

  3.10. – „Ovocný den“ – celé dopoledne si děti budou hrát, malovat, ochutnávat, vařit a vyrábět z různého druhu ovoce. Prosíme maminky o pomoc, pokud máte nějaký dobrý nápad nebo dobrou mňamku z ovoce, děti rády ochutnají.

  5.10. – Návštěva předškoláků v knihovně – od 9.00 hodin

  6.10. – Divadlo Matýsek v MŠ s pohádkou „O vykutáleném štěstí“ – od 10.40 hodin. Prosíme rodiče o 45 Kč

  10.10. – Zážitkový program s drumbery pro předškoláky v8.45 hodin v tělocvičně Základní školy. Prosíme rodiče pouze předškoláků o 45 Kč.

  18.10. – Polodenní ekovycházka do mokřad pro III. a IV. třídu – termín se může přizpůsobit podle počasí.

  24.10. – Focení dětí na stolní a visací kalendáře – v 10.00 hodin (pouze na objednávku). Cena kalendáře je 170 Kč.

  25.10. – „Naše dýňobraní“ – přijďte mezi nás v 17.00 hodin, přineste si sebou již vydlabanou dýni, společně si rozsvítíme  zahradu a za splněné úkoly, které vás na zahradě budou čekat, bude sladká odměna.

  26. - 27.10. – podzimní prázdniny – provoz omezen na dvě třídy

   

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Nová výše školného pro školní rok 2017/18

  Vážení rodiče, pro školní rok 2017/18 stanovila Rada Města Jablonného novou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2017. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).