• DSCN2779.jpg
 • DSCN2790.jpg
 • DSCN2796.jpg
 • DSCN2806.jpg
 • DSCN2818.jpg
 • DSCN2832.jpg
 • DSCN2838.jpg
 • DSCN2840.jpg
 • DSCN2864.jpg
 • DSCN2877.jpg
 • IMG_20170601_082046.jpg
 • P5185000.jpg

  Nová výše školného pro školní rok 2017/18

  Vážení rodiče, pro školní rok 2017/18 stanovila Rada Města Jablonného novou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2017. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet). 

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

  UPOZORNĚNÍ na prázdninový provoz

  Naše MŠ Studánka U Školy bude zavřená od 1.7. -31.7. 2017.

  ŠKOLNÉ

  Nezapomeňte si zrušit nebo přerušit trvalý příkaz ve své bance na školné na měsíc červenec a srpen 2017. V srpnu, pokud bude vaše dítě chodit do naší MŠ, se bude platit školné Kč 25/na den (pouze hotově). Pokud se odhlásíte na tento měsíc – školné neplatíte. Školné na červenec (náhradní prázdninová školka) v MŠ Liberecká - Kč 25/na den a stravné Kč 32/na den. Vše se bude vybírat pouze hotově.

  STRAVNÉ

  Po dobu prázdnin – pokud vaše dítě nebude chodit do MŠ – stravné se neplatí. Při docházce vašeho dítěte do MŠ si ponechte trvalý příkaz. 

   

  Poděkování

  V novém roce 2017 musíme poděkovat hlavně panu Balounovi, firma Ikos Liberec, který je naším pravidelným sponzorem. Letos nám opět věnoval finanční obnos ve výši 50 tis. korun, za které dokoupíme vybavení zahrady v jarním období.

  Poděkování také patří panu Mgr. Drábovi ml. za zprostředkování věcného daru od firmy CS Cargo - notebook k interaktivní tabuli.

  Paní Ing. Jitce Mádlové za projekt k nové stěně oddělující třídu a ložnici, který uskutečníme v příštím roce.

  Nadace PreciosaNadaci Preciosa, která nám každý rok přispívá finanční částkou. V letošním roce to je 10 000 korun na zvukové vybavení pro veřejná vystoupení.

  Panu Kuňákovi - Autodoprava Kuňák - za kompost do našich zahrádek a za fůru nového písku na naše pískoviště.