• 1trida_14.jpg
 • 1trida_19.jpg
 • 2trida_03.jpg
 • 2trida_18.jpg
 • DSCN5796.jpg
 • DSCN5800.jpg
 • DSCN5916.jpg
 • DSCN5930.jpg
 • DSCN5942.jpg
 • DSCN5955.jpg
 • DSCN5961.jpg
 • DSCN5970.jpg
 • DSCN5974.jpg

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  Program na ČERVEN 2018

  Na Den dětí v pátek  1. června  připravujeme téma „Šel zahradník  do zahrady“. V 8.30 hodin nám divadlo Koloběžka zahraje pohádku -“Šel zahradník do zahrady“. Od 9.30 hodin budou na zahradě probíhat různé soutěže a hledání (vykopání) sladkého i dárkového pokladu, do 15.30 hodin bude pro děti připraven skákací hrad. Prosíme maminky o nějakou dobrůtku pro děti, na zahradě jim připravíme sladké občerstvení. Vše bude financováno z tržby vánočního jarmarku.

  Ve čtvrtek 14. června od 15.00 hodin nás čeká závěrečná akademie – zveme rodiče, babičky i dědečky do Společenského centra (kino). Pouze pro děti odcházející do školy. 

  Také plánujeme: Společné rozloučení se všemi dětmi a rodiči – také podle počasí.  Protože i tatínkové si zaslouží slavit svůj svátek, rozhodli jsme se, že spojíme tento den se Dnem otců, který se slaví 17. června. Za svou celoroční dřinu s výchovou, za lásku a péči o své děti si to rozhodně zaslouží!  V úterý  19. června od 17.00 hodin  pro ně (ale i pro maminky) připravíme na zahradě různé úkoly s hledáním pokladu. Opečeme si dobrůtky (buřty nebo klobásy), které si přinesete. Do svého batohu si dejte vše, co sníte a vypijete.  

  21. června budeme mít ve školce Sférické kino – pro všechny třídy od 9.00 hodin. Vstup hrazen z jarmarku.

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Nová výše školného pro školní rok 2017/18

  Vážení rodiče, pro školní rok 2017/18 stanovila Rada Města Jablonného novou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2017. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).