• 1trida_02.jpg
 • 1trida_17.jpg
 • 2trida_01.jpg
 • 2trida_04.jpg
 • 2trida_15.jpg
 • 2trida_22.jpg
 • 3trida_01.jpg
 • 3trida_13.jpg
 • 4trida_14.jpg
 • 4trida_15.jpg
 • 4trida_18.jpg
 • 4trida_40.jpg
 • 5_02.jpg
 • 5_03.jpg

  ZÁPIS do MŠ

  Zápis dětí na školní rok 2018-2019 se bude konat 14. května 2018 od 9:00 - 12:00 hodin a od 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Studánka – Liberecká 76.

  Sebou přineste Žádost o přijetí, doklad o pravidelném očkování dítěte a občanský průkaz. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

  Program na DUBEN 2018

  4.4. – Zahájení plaveckého kurzu pro děti ze IV. třídy – prosíme rodiče přihlášených dětí o 550 Kč (300 Kč plavecký kurz + 250 Kč autobus)

  5.4. – Vystoupení pejsků Interhaf – jak se chovat obecně k pejskům, co děti můžou a nemůžou. Prosíme rodiče o 50 Kč. (platí pro II., III. a IV. třídu)

  10.4. -  Návštěva hasičské zbrojnice III. a IV. tř. - dopoledne

  11.4. -  Návštěva hasičské zbrojnice I. a II. tř. - dopoledne

  13.4. – Lenčiny zpívánky – od 9.00 hodin - přehozený program z 15.3. (měli by jste mít placeno 40 Kč)

  19.4. – Vystoupení kouzelníka – od 9.00 hodin - přehozený program z 15.2 (měli by jste mít placeno 55 Kč)

  20.4. - Den Země - od rána se děti seznamují s planetou  Země, vytvářejí výrobky z ekologických materiálů, na zahradě I. a II.třída uklízí po nepořádném skřítkovi, třídí odpady.

  Pro III. a IV. třídu připravujeme výlet do IQlandie na program „Tématické science show“ a navštívíme expozici „Vodní svět“. Odjezd od MŠ v 8.00 hodin, příjezd na oběd. Prosíme rodiče o 120 Kč na vstupy.

  30.4. - nás čeká oslava svátku čarodějnic. Kdo v tento den přijde do MŠ, tak prosíme rodiče o tradiční čarodějnické oblečení pro děti. V Základní škole je vyhlášeno ředitelské volno.

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Nová výše školného pro školní rok 2017/18

  Vážení rodiče, pro školní rok 2017/18 stanovila Rada Města Jablonného novou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2017. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).