• 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

  Pokyny pro účastníky lyžařského kurzu

  Kurz se koná 25.2. - 1.3.2019 v lyžařském areálu Lučany –Pila (u Jablonnce n. N.)

  Odjezd autobusu od MŠ je v 7.30 hodin, příjezd kolem půl jedné na oběd. Sebou dětem dejte baťůžek s náhradními rukavicemi, popř. malou dobrůtku. Pitný režim a dopolední svačina je zajištěna.

  Ráno bychom přivítali pomoc rodičů s oblékáním dětí do lyžařské výstroje, zpět budeme brát pouze helmy a lyžáky.

  Lyže zůstávají celý týden zamčené u Sportkids. Vše si řádně podepište.

  V pátek 1.3.19 je možné přijet se na děti podívat (mezi 10 – 11 hodinou).

  Prosíme o zaplacení Sportkids částku 2 300 Kč + lyžařské zapůjčení výstroje. Do MŠ hotovost 200 Kč na autobusovou dopravu.

  Program na ÚNOR 2019

  19.2. - připravujeme MAŠKARNÍ REJ (od 9.00 - 10.30 hodin). Probíhat bude v každé třídě. Prosíme rodiče o pomoc při přípravě masek pro děti.

  22.2. - kouzelnické vystoupení Járy Čabana - od 9.00 hodin. Prosíme rodiče o 40 Kč.

  25.2. - 1.3. - lyžařský kurz pro přihlášené děti - ve spolupráci se sportovní agenturou Sportkids Liberec (podrobné informace u učitelek ve třídách)

  4.3.  - 8.3. - JARNÍ PRÁZDNINY. Provoz omezen na jednu třídu. V 1. třídě bude probíhat rekonstrukce zatahovací stěny do ložnice a ve 3. třídě proběhne výměna podlahové krytiny.

  40. výročí naší školky

  40 let MŠ Preciosa – Studánka

  V tomto školním roce je pro nás nejdůležitější událostí 40. výročí otevření naší mateřské školy.  9.ledna 1979 byla slavnostně přestřižena páska a tímto aktem byl zahájen provoz nové mateřské školy tehdy pro 120 dětí.

  Se stavbou této školy, která byla zařazena do akce Z, se započalo v roce 1975. Celkové náklady činily 2,4 mil. korun. Investorem byl MěNV. Dále se podílely závody a podniky jako Severka Cvikov, Státní statek, STS, Perníkárna, Severočeské dřevařské závody a Preciosa. Tyto závody měly pak zajištěny pro děti svých zaměstnanců určitý počet míst. Budovu převzal závod Preciosa jako svou závodní mateřskou školu. Ředitelkou byla pověřena paní Irena Drahošová.

  V průběhu čtyřiceti let nastaly také velké změny. Z důvodu menšího počtu dětí v našem městě se snížila kapacita na 65 dětí. Počet tříd se snížil na tři a z volné třídy jsme vytvořili tělocvičnu pro tělovýchovné chvilky. Prostorné třídy jsme neustále vybavovali novým nábytkem a hračkami. Kapacita se přibývajícími dětmi zvedla na 75 dětí, ale ani to později už nestačilo.

  Školní rok 2012/13 znamenal velký zlom. Mezi Městským úřadem a Preciosou došlo k dohodě o bezúplatném převodu MŠ do majetku města. Od 1. ledna 2013 se v rámci jedné příspěvkové organizace začala provozovat dvě odloučená pracoviště pod názvem MŠ Studánka.

  Naše město v dubnu 2014 podalo žádost v 60. výzvě OPŽP o finanční podporu na projekt Snížení energetické náročnosti budovy. Projekt byl schválen a začalo se s opravami. Byly vyměněny okna, zateplena střecha i budova v celkových nákladech 3,819 mil. Kč. Během 4 měsíců byla naše budova k nepoznání.

  V září 2015 školka také zahájila provoz své kotelny. Do sklepních prostor byly instalovány dva plynové kotle. V červenci 2016 se pracovalo na výměně radiátorů v horním patře a o rok později i v dolním patře.

  Další výraznou změnou prošla i naše zahrada. Na podzim roku 2015 byla dokončena realizace na základě dotace OPŽP a podílu města v celkové částce 1,5 mil. Kč. Děti dostaly dárek v podobě přírodní zahrady a nového vybavení dřevěnými prvky.

  Změn bylo ještě více a na zlepšení prostředí školky se každý rok pracuje.

  12. ledna 2019 od 14.00 hodin v MŠ Studánka U Školy proběhne setkání všech našich bývalých kolegyn i našich pozvaných hostů, aby se přesvědčili, že náš kolektiv se snaží neustále vytvářet krásné a milé prostředí, do kterého se děti každý den velmi těší.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  ZÁPIS do MŠ

  Zápis dětí na školní rok 2019-2020 se bude konat 14. května 2019 od 9:00 - 12:00 hodin a od 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Studánka – Liberecká 76.

  Sebou přineste Žádost o přijetí, doklad o pravidelném očkování dítěte a občanský průkaz. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Výše školného pro školní rok 2018/19

  Vážení rodiče, pro školní rok 2018/19 stanovila Rada Města Jablonného stejnou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 3.9.2018. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).