• IMG_20210329_101815.jpg
 • IMG_20210329_101826.jpg
 • IMG_20210329_101834.jpg
 • IMG_20210329_101844.jpg
 • IMG_20210329_101853.jpg
 • IMG_20210329_101902.jpg
 • IMG_20210329_101910.jpg
 • IMG_20210329_101922.jpg
 • IMG_20210329_101940.jpg
 • IMG_20210329_101949.jpg
 • IMG_20210329_101958.jpg
 • IMG_20210329_102005.jpg
 • IMG_20210329_102013.jpg

  AKTUALITY

  Informace pro školy - režim návratu ze zahraničí

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 .

  Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.

  Informace pro školy a školská zařízení_13. července 2021 (1).pdf (212509)
  Školné a stravné o prázdninách

  ŠKOLNÉ a STRAVNÉ

  Po dobu prázdnin – pokud vaše dítě nebude chodit do MŠ – školné a stravné se neplatí. Prosím, zruště si své příkazy!!! Školné se bude vracet jen na požádání!!!

  Při docházce vašeho dítěte do MŠ si ponechte trvalý příkaz.

  Nová výše školného pro rok 2021/22

  Vážení rodiče, pro školní rok 2020/21 stanovila Rada Města Jablonného zvýšenou částku školného a to 432 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2021. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 700,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 35,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 36,- Kč (720,- Kč přes účet). 

  ČERVEN a prázdniny v MŠ

  Ve čtvrtek 17. června od 15.00 hodin nás čeká ZÁVĚREČNÉ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY  – zveme rodiče předškoláků do naší MŠ. Pouze pro děti odcházející do školy. 

   UPOZORNĚNÍ na prázdninový provoz

   Naše MŠ měla být v červenci celá uzavřená.

   Z důvodu uzavření MŠ v březnu a částečně v dubnu, jsme vyhověli rodičům, kteří opravdu velmi nutně potřebují chodit do práce – bude v provozu jedna třída.

   Prosíme vás, nahlaste prázdninovou docházku učitelkám ve třídě (kdo ji bude velmi nutně opotřebovat).

   Během prázdnin budou ve školce probíhat stavební úpravy v umývárně IV. třídy a na zahradě – připravuje se přestavba nového plotu.

   

  ŠKOLNÉ a STRAVNÉ

  Po dobu prázdnin – pokud vaše dítě nebude chodit do MŠ – školné a stravné se neplatí. Při docházce vašeho dítěte do MŠ si ponechte trvalý příkaz.

  ZÁPIS do MŠ 2021

  Registrační čísla přijatých dětí do Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí pro školní rok 2021/2022:
  0121 0221 0321 0421 0521 0621 0721 0821 0921 1021 1621 1721 1921 2121 2421 2521 2621 2721 2821 2921 3121 3221 3321 3021 3421 3521

  V týdnu od 17.5. do 21.5.2021 od 9:00 do 11:00 hodin se zastavte v budově MŠ, do které je vaše dítě přijato, pro další informace.

  Pokračovat ve čtení

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky