• 1_07.jpg
 • 1_26.jpg
 • 1_30.jpg
 • 2_04.jpg
 • 2_18.jpg
 • 2_24.jpg
 • 2_35.jpg
 • 3_03.jpg
 • 3_05.jpg
 • 3_12.jpg
 • 4_02.JPG
 • 4_16.JPG
 • 4_36.JPG

  Program na LISTOPAD a PROSINEC 2020

  Během měsíce Listopadu a Prosince jsme bohužel museli zrušit všechny akce konané za účasti "cizích osob". Odvoláváme divadelní a hudební představení, které se v těchto měsících mělo konat.

  Odvoláváme naši tradiční akci "Vánoční jarmárek", který vždy koncem listopadu přilákal do MŠ spoustu rodičů i lidí z našeho města.

  V pondělí 16.11. - provoz omezen na jednu třídu 

  V úterý 17.11. - STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENA

  V úterý 24.11. budeme s dětmi péct vánoční perníčky a během tohoto týdne si je i ozdobíme.

  V pátek 4.12. v rámci MŠ bez účasti čertů - hasičů, pořádáme "Čertí školku". Anděla, Mikuláše a čerta nám zajistí provozní zaměstnanci. V tento den mohou děti do školky přijít jako malí čertíci nebo andílkové.

  Vánoční besídky sice máme naplánované, ale vůbec nevíme, jestli se budou konat. V úterý 15.12. - I. a II. třída a ve středu 16.12.  - III. a IV. třída - od 15.00 hodin. Pokud nebude možnost vás pustit do tříd, pošleme vám alespoň formou videa "vánoční písničkový a básničkový pozdrav". Nadílka dárečků by proběhla během dopoledne. Prosíme rodiče o 120 Kč na dárky, které si po té děti odnesou domů.

  Vánoce pro zvířátka si určitě nenecháme ujít a to dopolední vycházkou do lesa ve čtvrtek 17.12.2020. Prosíme o trochu suchého chleba, jablíčka nebo mrkev.

  Uzavření MŠ po dobu vánočních prázdnin - od 23. - 31.12.2020. MŠ se otevírá 4.1.2021.

  OTEVŘENÍ MŠ

  Vážení rodiče!

  Velice si vážíme Vašeho zodpovědného přístupu k situaci, spojené se šířením COVID – 19 a toho, že velká většina z Vás, s námi spolupracuje při udržování zdravého prostředí MŠ.  

  S radostí, ale i s velkými obavami vám můžeme oznámit, že naše školka bude

  od pondělí  9.11.2020 opět otevřena.

  Bohužel obnovujeme provoz bez dvou učitelek, jedné asistentky a dvou ostatních zaměstnanců. Proto musíme otevřít pouze tři třídy. Dojde ke spojení některých tříd – podle počtu dětí. To se rozhodne v pondělí.
  Děti, které nastoupí do MŠ, musí být  zdravé a nesmí vykazovat žádné známky respiračních onemocnění.

  Hygiena kontroluje nahlášení do MŠ pozitivitu nejen u dítěte, ale i u rodičů !!! Proto nám každé onemocnění Covidem hlašte!

  Prosíme rodiče, kteří nutně nepotřebují školku, aby si své děti ještě nechali týden nebo čtrnáct dní doma.

  Dobře víme, že se do kolektivu všichni už moc těší. I my se jich nemůžeme dočkat. Ale zdraví nás všech je v tuto dobu přednější.

  Děkujeme.  Kolektiv MŠ

  Mimořádné opatření

  Vážení rodiče,

  od čtvrtka 10.9.2020 je z nařízení vlády vstup do mateřské školy povolen jen s rouškou. Toto nařízení se zatím netýká dětí a zaměstnanců MŠ. Sledujte informační systémy mateřské školy.

  Změna ceny stravného

  RODIČE POZOR!!!

  Od 1. března 2020 dojde ke zvýšení ceny stravného o 3 Kč na den.

  Prosíme vás tedy změňte  si trvalou platbu na 700 Kč/měsíc

  a u dětí s odkladem školní docházky na 720 Kč/měsíc.

  Děkujeme.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Výše školného pro školní rok 2020/21

  Vážení rodiče, pro školní rok 2020/21 stanovila Rada Města Jablonného sníženou částku školného a to 410 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2020. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 700,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 35,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 36,- Kč (720,- Kč přes účet).