• 2tr_09.jpg
 • 2tr_18.jpg
 • 2tr_28.jpg
 • 3tr_09.jpg
 • 3tr_12.jpg
 • 4tr_02.JPG
 • 4tr_07.JPG
 • 5_03.jpg
 • 5_14.JPG

  Program na DUBEN 2019

  12.4.O Sněhurce – loutková pohádka v 10.30 hodin. Prosíme rodiče o 45 Kč.

  16.4. Dopoledne budeme péct ve všech třídách velikonoční jidáše.

  17.4. – O včelce Medulce – ekologický program Jany Modré pro děti ze III. a IV. třídy. Od 9.00 – 11.00 hodin. Prosíme rodiče o 55 Kč.

  17.4.Velikonoční dílničky pro rodiče – mezi 14.00 -16.00 hodinou. Přijďte mezi nás do svých tříd, kde si se svými dětmi vyrobíte několik velikonočních dekorací.

  18.4.Velikonoční prázdniny – provoz omezen

  19.4.Velký pátek – MŠ uzavřena

  25.4.- Návštěva předškoláků v knihovně – 9 -11.00 hodin

  26.4. – Celodenní třídní výlet pouze IV.třídy do liberecké ZOO. Děti pojedou vlakem a tramvají. S sebou baťůžek se svačinou, obědem (nejlépe řízek) a pitíčkem. Bližší informace dostanete na velikonoční dílničce 17. dubna.

  30.4. - Nás čeká oslava svátku čarodějnic. Prosíme rodiče o tradiční čarodějnické oblečení pro děti. III. a IV. třída – tradiční průvod městem, I. a II. třída – čarodějnický rej na zahradě (dopoledne).

   

  UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

  Protože se u předškoláků  rozšířily ve velkém NEŠTOVICE, informovali jsme lékaře i plavecký bazén. Dostali jsme upozornění, že děti v tomto případě do bazénu nemůžou.

  Proto se pro letošní rok plavecký kurz ruší.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  ZÁPIS do MŠ

  Zápis dětí na školní rok 2019-2020 se bude konat 14. května 2019 od 9:00 - 12:00 hodin a od 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Studánka – Liberecká 76.

  Sebou přineste Žádost o přijetí, doklad o pravidelném očkování dítěte a občanský průkaz. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Výše školného pro školní rok 2018/19

  Vážení rodiče, pro školní rok 2018/19 stanovila Rada Města Jablonného stejnou výši školného a to 480 Kč. Toto školné platí dnem 3.9.2018. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 640,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 32,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 33,- Kč (660,- Kč přes účet).