• 1_01.jpg
 • 1_08.jpg
 • 2_02.jpg
 • 2_17.jpg
 • 2_23.jpg
 • 3_03.jpg
 • 3_11.jpg
 • 4_02.jpg
 • 4_06.jpg
 • 4_14.jpg

  Mimořádné opatření

  Vážení rodiče,

  od čtvrtka 10.9.2020 je z nařízení vlády vstup do mateřské školy povolen jen s rouškou. Toto nařízení se zatím netýká dětí. Sledujte informační systémy mateřské školy.

  Program na ZÁŘÍ 2020

  2.9. - Rodičovské schůzky ve všech třídách - od 15.00 hodin. Pokud máte zájem se dovědět o programu své třídy, rády vás seznámíme se vším, co nás v novém školním roce čeká. 

  22.9. - Vítáme podzim - děti z I. třídy uspávají zahrádku, děti ze II., III. a IV. třídy - ekovycházka do blízkého okolí MŠ.

  24.9. - Hudební pořad dagmar Čemusové - "Já jsem muzikant" - od 10.30 hodin. Prosíme o 45 Kč.

  Prosíme o znovuzavedení bankovních plateb školného - od září 2020 pozor na změnu platby školného 410 Kč. Předškoláci školné neplatí !!!

  Stravné zůstává stejné - měsíčně 700 Kč, děti s odkladem školní docházky 720 Kč.

   

  Informace pro rodiče nově přijatých dětí

  Vážení rodiče,

  pro adaptaci svých dětí vám nabízíme pobyt na naší zahradě od 24. - 28.8.2020 od 9.00 - 11.00 hodin. Budete mít možnost prohlédnout si nejen zahradu, ale i celou třídu. Paní učitelky vás seznámí s provozem třídy a hlavně s tím, co budete potřebovat při vstupu do MŠ. Veškeré základní informace pak najdete na našich stránkách.

  Informace k prázdninovému provozu

  Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ od 18.3. do 25.5.2020 nebudete platit školné za měsíc březen, duben a květen 2020 (vyúčtování provede ředitelka MŠ v průběhu prázdnin).

  Školka zůstává otevřená po celé letní prázdniny, školné bude standardní - na jeden měsíc 438,00 Kč . Vy, co se odhlásíte na celé prázdniny, školné i stravné zrušte.

  Provoz školky bude omezený pouze pro děti rodičů, kteří školku potřebují z důvodu pracovních nebo neodkladných  povinností. V provozu bude jedna třída. Učitelky budou během prázdnin vybírat řádnou dovolenou.

  Od září 2020 je stanovena nová výše školného 410 Kč.

  Změna ceny stravného

  RODIČE POZOR!!!

  Od 1. března 2020 dojde ke zvýšení ceny stravného o 3 Kč na den.

  Prosíme vás tedy změňte  si trvalou platbu na 700 Kč/měsíc

  a u dětí s odkladem školní docházky na 720 Kč/měsíc.

  Děkujeme.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Výše školného pro školní rok 2020/21

  Vážení rodiče, pro školní rok 2020/21 stanovila Rada Města Jablonného sníženou částku školného a to 410 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2020. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 700,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 35,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 36,- Kč (720,- Kč přes účet).