MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

   

   

 • 002.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 030.jpg
 • 039.jpg
 • 041.jpg
 • 048.jpg
 • 067.jpg
 • 073.jpg
 • 078.jpg
 • 082.jpg
 • 084.jpg
 • 090.jpg
 • 109.jpg
 • 112.jpg
 • 113.jpg
 • 120.jpg
 • 123.jpg

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

 Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
 • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
 • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
 • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
 • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
 • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

 

1.září 2021

Začátek školního roku

27.10. a 29.10.2021

Podzimní prázdniny – provoz MŠ bude omezen

23.12. – 31.12.2021

Vánoční prázdniny – MŠ bude uzavřena

31.1.2022

Jednodenní pololetní prázdniny

14.2. – 20.2.2022

Jarní prázdniny – provoz MŠ bude omezen

14.4. 2022

15.4. a 18.4.2022

Velikonoční prázdniny - provoz MŠ bude omezen

Velikonoční svátky - MŠ uzavřena

1.8. – 31.8. 2022

Hlavní prázdniny- MŠ Studánka - U školy bude uzavřena

Prosíme všechny rodiče nově přijatých dětí o odevzdání evidenčních listů.

Rodičům nabízíme adaptační týden - můžete přijít i s dětmi a postupně prodlužovat pobyt v MŠ.

Sebou děti potřebují: Bačkory (ne pantofle), pyžamko, malý polštářek, kartáček a pastu, plastový hrníček na pitný režim (s ouškem), věci na převlečení.

 

Připomínáme pár důležitých informací pro rodiče:

Vážení rodiče,
Rada Města Jablonné v Podještědí schválila pro školní rok 2021/2022  úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 432,00 Kč na jeden měsíc.
Děti, které dovrší v období od 1.září 2021 do 31.srpna 2022 šesti let věku, jsou od úplaty ze zákona osvobozeni.
Děti, které z důvodu odkladu školní docházky zůstávají v  mateřské škole, také školné neplatí.

Stravné Kč 700,- se platí složenkou nebo převodem na účet č. 0900062389/0800, variabilní symbol má každé dítě přiděleno.
Školné Kč 432,- se hradí hotově v MŠ nebo převodem na účet č. 19-0904022309/0800, variabilní symbol má každé dítě přiděleno.
Platí se k 15. dni v měsíci.