• 1_01.jpg
  • 1_08.jpg
  • 2_02.jpg
  • 2_17.jpg
  • 2_23.jpg
  • 3_03.jpg
  • 3_11.jpg
  • 4_02.jpg
  • 4_06.jpg
  • 4_14.jpg
  • Platby stravného a školného

Platby stravného a školného

Stravné Kč 600,- se platí složenkou nebo převodem na účet č. 0900062389/0800, variabilní symbol má každé dítě přiděleno.
Školné Kč 375,- se hradí hotově v MŠ nebo převodem na účet č. 19-0904022309/0800, variabilní symbol má každé dítě přiděleno.
Platí se k 15. dni v měsíci.