MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

 

 • phoca_thumb_m_funpark_42.jpg
 • phoca_thumb_m_funpark_45.jpg
 • phoca_thumb_m_funpark_48.jpg
 • phoca_thumb_m_funpark_54.jpg
 • phoca_thumb_m_funpark_57.jpg
 • phoca_thumb_m_funpark_61.jpg
 • phoca_thumb_m_funpark_75.jpg
 • phoca_thumb_m_funpark_79.jpg
 • phoca_thumb_m_funpark_80.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_35.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_36.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_44.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_45.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_46.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_48.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_50.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_56.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_62.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_63.jpg
 • phoca_thumb_m_sychrov_68.jpg

Projekt s polskou mateřskou školou ve městě Boleslawiec - výstupy a text projektu.

1.1. Název projektu: Přeshraniční předškoláci poznávají zemi sousedů

Zahájení projektu: 01.08.2012 Ukončení projektu: 30.06.2013

Název žadatele: Město Bolesławiec
Partner projektu: I. mateřská školka Preciosa

Shrnutí projektu:
Výchozí situace:
Městská obec Boleslawiec začala spolupracovat s partnerským městem v České republice při realizaci přeshraniční vzdělávací činnosti v oblasti vzdělávání v mateřských školách. Pro rozšíření své činnosti chce i nadále rozvíjet kontakty mezi dětmi a učiteli obou zemí v rámci vzdělávacího systému podporující národní identitu a popularizující znalosti o každodenním životě, tradicích, zvycích a kulturním dědictví obyvatel polsko – českého pohraničí. Realizace tohoto projektu posílí stávající a ovlivní vývoj budoucího partnerství a přeshraniční spolupráce mezi oběma zeměmi. Projekt svým rozsahem pokrývá realizaci společných vzdělávacích aktivit polských a českých dětí, výměnu odborných zkušeností učitelů pracujících s dětmi v mateřských školách, seznámení s provozem vzdělávacích zařízení a také s podobnostmi a rozdíly v oblasti vzdělávacího a výchovného systému na obou stranách hranice. Cílem spolupráce je také překonat bariéry mezi národy, navázat nová přátelství, snížit jazykové bariéry, a také rozvíjet sociální kompetence dětí, aby uměly být otevřené a připravené na dobré vztahy se sousedy, žijícími ve společné sjednocené Evropě. Projekt je zaměřen na společné aktivity, které budou založeny na organizaci setkání českých dětí s polskými dětmi. Vedoucím partnerem projektu bude Městská mateřská škola č. 5 v Boleslawci. V tomto zařízení se uskuteční dvě setkání s dětmi z mateřské školy v Jablonném v Podještědí. Třetí setkání dětí z mateřské školy v Boleslawci se bude konat v mateřské škole v Jablonném v Podještědí. Dále bude uspořádána návštěva učitelů z mateřské školy Boleslawiec ve školce v Jablonném v Podještědí, během níž proběhne výměna vánočních ozdob vytvořených polskými a českými dětmi. Konečným výsledkem bude růst přeshraničních kontaktů a polsko – český obrázkový slovníček a makety obou měst.

V rámci projektu se uskuteční tyto aktivity:
1. Uspořádání setkání dětí a učitelů z Polska a ČR v Městské mateřské školce č. 5 v Bolesławci „Naše město Bolesławiec”
Termín setkání: září 2012 – 4 hodiny (10.00 - 14.00)
Zahájení setkání
Integrační aktivity – učení českých dětí tradičním polským hrám (pokyny budou tlumočeny a budou použity názorné ukázky)
Prohlídka výstavy výtvarných prací polských a českých dětí s názvem „Moje město” Prohlídka města a Muzea keramiky v Bolesławci
Modelování s keramickou hlínou a zdobení biskvitů v Mezinárodním centru keramiky MCC v Bolesławci
Občerstvení pro návštěvu z ČR
Předání propagačních materiálů všem účastníkům projektu

2. Uspořádání návštěvy polských učitelů v Jablonném v Podještědí
Termín: prosinec 2012 – 2 hod. (10.00 – 12.00)
Výměna mezi mateřskými školami vánočních ozdob vyrobených dětmi Předání vypálených hliněných prací, které vzniknou během prvního setkání
Výměna zkušeností mezi učiteli

3. Zdobení polského a českého vánočního stromku na radnici v Bolesławci a v mateřské škole v Jablonném
Termín: prosinec 2012

4. Zájezd dětí z Městské mateřské školky č. 5 v Bolesławci do mateřské školky v Jablonném v Podještědí.
Termín: duben 2013 – 4 hodiny (10.00-14.00)
Vytvoření polsko-českého obrázkového slovníku a naučení pár jednoduchých slov v obou jazycích.
Vytvoření maket měst: Jablonného v Podještědí českými a Bolesławce polskými dětmi.
Umístění národních vlajek a znaků měst na maketách.
Prohlídka města Jablonného v Podještědí.

5. Uspořádání setkání dětí a učitelů z Polska a ČR v mateřské školce v Bolesławci – Polsko-česká olympiáda dětí z mateřských škol.
Termín: červen 2013 – 4 hodiny (10.00-14.00)
Sportovní závod pro polské a české děti v 7 disciplínách.
Slavnostní dekorace – předání medailí a pohárů polské a české skupině.
Slavnostní ukončení projektu – prohlídka výstavy fotek, předání obrázkových slovníků, alb s fotografiemi, propagačních upomínkových předmětů.
Občerstvení pro všechny účastníky projektu.
Stravování pro návštěvu z ČR.

Předpokládané hlavní cíle:
1. Rozšíření spolupráce a rozvoj budoucího přeshraničního partnerství mezi institucemi.
2. Seznámení s principy fungování předškolních zařízení a podobnostmi a rozdíly v oblasti systému vzdělávání a výchovy na obou stranách hranice.

Přímé cíle:
1. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí z mateřských škol.
2. Obohacení osobnosti dětí prostřednictvím účasti polských a českých dětí na sportovních a výtvarných akcích.
3. Překonávání bariér mezi národy – poznávání jazyka sousedů, jejich tradic, zvyků a kulturního dědictví měst.
4. Výměna odborných zkušeností učitelů s prací s dětmi z mateřských škol.

Cílovými skupinami jsou:
1. Polské a české děti z mateřských škol (3 – 6 let) – 159.
V mateřské školce v Jablonném v Podještědí je 75 dětí – 3 třídy po 25 dětech.
V Městské mateřské školce č. 5 v Bolesławci je 84 dětí – 3 třídy po 28 dětech.

2. Polští a čeští předškolní pedagogové – 13.
V mateřské školce v Jablonném v Podještědí je 6 učitelů, v Bolesławci je 7 učitelů. Celkový počet účastníků činí 172 osoby.
Výjezdů do Polska se zúčastní 25 dětí a 3 osoby doprovodu a zájezdu do ČR se zúčastní 28 dětí a 3 osoby doprovodu, návštěvy polských učitelů v ČR se zúčastní 3 učitelé.
Rozpočet projektu je 8 312 Euro

Boleslawiec 22.9.2012
Boleslawiec 22.9.2012
Boleslawiec 22.9.2012
Boleslawiec 22.9.2012
Boleslawiec 22.9.2012
Boleslawiec 22.9.2012
Boleslawiec 22.9.2012
Boleslawiec 22.9.2012
Boleslawiec 22.9.2012
Boleslawiec 22.9.2012

Mateřská škola Studánka – U Školy Jablonné v Podještědí, U Školy 194, 471 25 Jablonné v Podještědí; IČ: 71013083, tel.: 487 762 103, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zásady ochrany osobních údajů, Prohlášení o přístupnosti Copyright obsahu MŠ Studánka U Školy 2013-2023, webmaster: V. Horák TOPlist